Nepali Nepali

आईएमई (इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस)

आईएमई ले 150,000 भन्दा बढी भुक्तानी स्थानहरू सहित विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफर प्रदान गर्दछ।

आईएमई ले 150,000 भन्दा बढी भुक्तानी स्थानहरू सहित विश्वव्यापी मनी ट्रान्सफर प्रदान गर्दछ।

सेवा प्रयोग गर्नको लागि, ग्राहकले आफ्नो वैध पासपोर्ट वा वैध भिसाको प्रतिलिपि प्रदान गर्न आवश्यक छ।

AUD