Nepali Nepali

झूम

झूम एक पेपल सेवा हो जसले तपाईंलाई पैसा पठाउन, आफ्नो बिल तिर्न र संसारभरि आफ्नो मोबाइल रिलोड गर्न दिन्छ।

झूम एक इलेक्ट्रोनिक कोष स्थानान्तरण वा रेमिटेन्स प्रदायक हो जसले ग्राहकहरूलाई संयुक्त राज्य र क्यानडाबाट १३१ देशहरूमा पैसा पठाउन, बिल तिर्न र मोबाइल फोनहरू पुन: लोड गर्न अनुमति दिन्छ।

झूम का सेवाहरू रजिस्टर गर्न र प्रयोग गर्न, ग्राहकहरूले उपलब्ध गराउनु पर्छ: एक मान्य फोटो आईडी, ठेगानाको प्रमाण, र बैंक वा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट।

AUD