Nepali Nepali

मिडिया

रोजगारी सृजना, काममा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादको माध्यमबाट कामको भविष्यमा मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण चलाउन हामी सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई एकसाथ ल्याउँछौं।