Khmer Khmer
ខែ​កុម្ភៈ 7, 2023

តើត្រូវខ្ចីលុយដោយរបៀបណា?

តើអ្នកត្រូការវខ្ចីសាច់ប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីធ្វើជាដើមទុន ក្នុងការធ្វើដំណើរមែនទេ? ឬបង់ថ្លៃផ្ទះនៅក្រៅប្រទេស? ឬគ្រាន់តែត្រូវការកាតឥណទានដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់? សូមអានប្លក់ចុងក្រោយរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់អំពីកម្ចីផ្សេងៗ និងរបៀបដាក់ពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់។

ចែករំលែក

មានឥណទានផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនប្រភេទ ដែលអ្នកអាចរកបានពីប្រភពផ្សេងៗ។ របៀបដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន ឬកម្ចីគឺអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នកឱ្យខ្ចី ប្រភេទឥណទាន និងប្រទេសដែលអ្នកនៅនិងស្នើរសុំកម្ចី។  

  

វាមានប្រយោជន៍ណាស់ ក្នុងការស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងទូទៅនៃប្រភេទប្រាក់កម្ចីដែលប្រើប្រាស់ដោយជនចំណាកស្រុក ដែលរួមមាន: 

 1. កាត ឥណទាន 2.
 2. ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន 
 3. ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ 
 4. កម្ចីអាជីវកម្ម 

 

ឥណទាន ប្រាក់កម្ចី ឬបំណុលទាំងអស់តម្រូវឱ្យអ្នកបង់ចំនួនដែលអ្នកបានខ្ចី បូកនឹងការប្រាក់។ ការប្រាក់គឺ ជា តម្លៃ ដែល អ្នក បង់ លើស ពី ចំនួន ដែល អ្នក បាន ខ្ចី ដែល ជា របៀប ដែល អ្នក ឱ្យ ខ្ចី រក លុយឬប្រាក់ចំណេញនេះជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថាអត្រាការប្រាក់និងជាភាគរយនៃចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចី 

  

ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នេះត្រូវតែសងវិញក្នុងកាលវិភាគឬពេលវេលាដែលបានព្រមព្រៀងនៅពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា។ អ្នកអាចបង់អ្វីដែលអ្នកជំពាក់ទាំងអស់ នៅពេលណាក៏បាន មិនពេលកំណត់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសងត្រលប់ជាធម្មតាត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែប្រសិនបើអ្នកខកខានការទូទាត់ អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់ពិន័យ ឬថ្លៃសេវាយឺត 

  

វាក៏សារសំខាន់ផងដែរក្នុងការស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់កម្ចីដែលមានការធានា និងកម្ចីដែលមិនមានការធានាប្រាក់កម្ចីដែលមានសុវត្ថិភាពទាមទារ របស់ធានាណាមួយ‘ ។ ‘របស់ធានាអាចជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមាន ដែលអ្នកសន្យាជាមួយធនាគារថាពួកគេនឹងអាចទទួលបាន ប្រសិនបើអ្នកមិនបំពេញការសងប្រាក់វិញនោះទេ។ ម៉្យាងវិញទៀត ប្រាក់កម្ចីគ្មានការធានា មិនត្រូវការរបស់ធានានោះទេ 

  

តើប័ណ្ណឥណទានជាអ្វី? 

  

ប័ណ្ណឥណទានត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់ទំនិញ ឬសេវាកម្មដោយប្រើឥណទានរយៈពេលខ្លីនេះ ជា លុយ ដែល អ្នក មាន ទុក ជា មុន ដោយ ខ្ចី ពី ធនាគារ ដែល អ្នក សង វិញ ដោយ ការ ប្រាក់ ខ្ពស់ ជាងជារឿយៗវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចំណាយលើការទិញតូចៗ ដូចជាវិក័យប័ត្រ អំណោយ ជើងហោះហើរ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងការចំណាយរយៈពេលខ្លីផ្សេងទៀតបន្ថែមពីលើអត្រាការប្រាក់ អ្នកក៏អាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំដើម្បីប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានផងដែរ។ 

    

ប័ណ្ណឥណទានមានដែនកំណត់ដែលជាចំនួនអតិបរមានៃប្រាក់ដែលអ្នកអាចខ្ចីពីកាត។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់លុយលើសពីដែនកំណត់នេះ (ហៅថាការប្រាក់បន្ថែម‘) អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម ឬការប្រាក់។ 

  

កាតឥណទានមួយចំនួនក៏ផ្តល់រង្វាន់ផងដែរអ្នកចំណាយកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើនពិន្ទុទាំងនេះអាចយកទៅប្រើដើម្បីទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់កាតឥណទានរបស់អ្នក 

  

ប័ណ្ណឥណទាន អាចជាកម្ចីដែលមាន ឬគ្មានរបស់ធានា 

  

តើកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្វី? 

ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាប្រភេទកម្ចីគ្មានរបស់ធានា ដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ការចំណាយធំៗ ដែលប័ណ្ណឥណទានប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពទិញជាធម្មតា ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតចំនួនប្រាក់កម្ចី អត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់សងនឹងអាស្រ័យលើអ្នកឱ្យខ្ចីដែលអ្នកជ្រើសរើស និងការវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នក។ ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាទូទៅត្រូវបានសងវិញក្នុងការទូទាត់ប្រចាំខែថេរក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។ 

  

តើកម្ចីទិញផ្ទះមានអ្វីខ្លះ? 

កម្ចីទិញផ្ទះ គឺជាប្រភេទកម្ចីដែលប្រើសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការទិញអចលនទ្រព្យ។ អ្នកខ្ចីត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់ជាទៀងទាត់ទៅឱ្យអ្នកឱ្យខ្ចីរហូតដល់ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានសងទាំងស្រុង។ អចលនទ្រព្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី ដែលមានន័យថា អ្នកនឹងផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យ ទៅធនាគារ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ដែលនៅសល់។ 

  

តើកម្ចីអាជីវកម្មគឺជាអ្វី? 

កម្ចីអាជីវកម្មគឺជាប្រភេទកម្ចីដែលមានគោលបំណងជាពិសេស ដូចជាការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី ការពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ការទិញសារពើភ័ណ្ឌ ឧបករណ៍ ឬអចលនទ្រព្យ ឬសម្រាប់ដើមទុនធ្វើការប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយធនាគារ សហជីពឥណទាន និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឯកជន 

    

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំប័ណ្ណឥណទាន ឬកម្ចីដោយរបៀបណា? 

ការស្នើសុំអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នា អាស្រ័យលើប្រភេទឥណទាន ឬកម្ចីដែលអ្នកជ្រើសរើសវាក៏អាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាអាស្រ័យលើអ្នកអោយខ្ចីផងដែរ 

  

 1. អ្នកគួរស្រាវជ្រាវលើអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗគ្នាប្រៀបធៀបអត្រាការប្រាក់ ថ្លៃសេវា និងលក្ខខណ្ឌកម្ចីពីធនាគារផ្សេងៗ សហជីពឥណទាន និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិត
 2. ត្រួតពិនិត្យពិន្ទុឥណទាន ឬចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់អ្នក ពិន្ទុឥណទានជួយព្យាករណ៍ថាតើអ្នកទំនងជានឹងសងប្រាក់ដែលអ្នកជំពាក់បានដែរឬទេ។ នេះអាស្រ័យលើប្រវត្តិកម្ចីរបស់អ្នកពិន្ទុឥណទាន ឬការវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នកនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីដែលអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីពិន្ទុរបស់អ្នកមុនពេលដាក់ពាក្យ។ (ចំណាំប្រទេសខ្លះមិនស្នើសុំពិន្ទុឥណទាន ឬការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ទេ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលជាមួយអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ )
 3. ប្រមូលឯកសារចាំបាច់៖ អ្នកទំនងជាត្រូវផ្តល់ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូល ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធ ក៏ដូចជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានអំពីបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក 
 4. ប្រសិនបើទិញផ្ទះ អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យដែលអ្នកមានគម្រោងទិញដើម្បីស្នើសុំកម្ចីអាជីវកម្ម អាជីវកម្មជាធម្មតាត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ពន្ធ ផែនការអាជីវកម្ម និងការធានាផ្ទាល់ខ្លួនពីម្ចាស់។ 
 5. បំពេញពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីជាធម្មតាអ្នកអាចស្នើសុំប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិត តាមទូរស័ព្ទ ឬដោយផ្ទាល់។
 6. រង់ចាំការយល់ព្រមអ្នកឱ្យខ្ចីនឹងពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់អ្នក និងប្រវត្តិឥណទាន ហើយនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងថាតើអ្នកត្រូវបានយល់ព្រម និងសម្រាប់ចំនួនប៉ុន្មាន
 7. ពិនិត្យ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌកម្ចីនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានយល់ព្រម អ្នកឱ្យខ្ចីនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលក្ខខណ្ឌកម្ចី រួមទាំងអត្រាការប្រាក់ ថ្លៃឈ្នួល និងកាលវិភាគសងប្រាក់វិញត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់ និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ មុនពេលទទួលយកប្រាក់កម្ចី