Khmer Khmer
ខែ​កុម្ភៈ 20, 2023

តើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ការផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ព្រួយបារម្ភអំពីផលវិបាកដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកមែនទេ? តើលុយដែលអ្នកផ្ញើទៅផ្ទះបានច្រើន ឬតិចជាងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ើផ្ញើ? ប្លុកចុងក្រោយរបស់យើងអាចជួយពន្យល់ពីមូលហេតុទាំងនេះ៖

ចែករំលែក

 តើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្វី? 

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច គឺជារយៈពេលណាមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយឺត ឬថយចុះតែម្តងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចមានរយៈពេលរាប់ខែ ឬច្រើនឆ្នាំ អាស្រ័យលើថាតើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះមានកម្រិតណាក្នុងអំឡុងពេលនេះ មនុស្សមានលុយតិចក្នុងការចំណាយ ហើយជារឿយៗកាត់បន្ថយទម្លាប់ចំណាយរបស់ពួកគេនេះបណ្តាលឱ្យអាជីវកម្មទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចជាងមុន ហើយជួនកាលថែមទាំងអាចត្រូវបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងទៀតផង។ នេះជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ច ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ចំនួនលុយដែលអាចរកបានសម្រាប់ចំណាយក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ (ដូចជាលំនៅដ្ឋាន)។ 

  

តើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ការផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច? 

កត្តាសំខាន់បំផុតមួយដែលត្រូវពិចារណានៅពេលផ្ញើប្រាក់កំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺអត្រាប្តូរប្រាក់។ ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិប្រែប្រួល ហើយអត្រាប្តូរប្រាក់ក៏ិប្រែប្រួលដូចគ្នាដែរ។ នៅពេលអ្នកផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសរបស់អ្នក វាទំនងជាថារូបិយប័ណ្ណរបស់អ្នកនឹងកាន់តែរឹងមាំ ឬខ្សោយជាងមុន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ឬកាណាដា អ្នកអាចរកឃើញថាសាច់ប្រាក់ដែលរកបានដោយលំបាករបស់អ្នកមិនមានតម្លៃច្រើនដូចនៅបរទេសទេ ជាពិសេសប្រសិនបើវាទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយ។ 

   នៅពេលពិចារណាអំពីការផ្ញើប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច សូមចងចាំថា វាអាចនឹងមានការចំណាយច្រើនជាងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការទទួលបានសាច់ប្រាក់ (មិនថាតាមរយៈការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ ឬវិធីផ្សេងទៀត)។ អ្នកក៏អាចបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមដែលទាក់ទងនឹងការប្តូរប្រាក់ និងថ្លៃផ្ទេរប្រាក់ អាស្រ័យលើចំនួនដែលអ្នកកំពុងផ្ញើ និងអ្នកផ្តល់សេវាដែលអ្នកប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះ។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះអាចបន្ថែមបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស អាស្រ័យលើថាតើវាកើតឡើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្នុងមួយឆ្នាំៗ!! 

ត្រូវចងចាំថា អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសមុនពេលផ្ញើប្រាក់ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ប្រៀបធៀបរបស់ SaverAsia យើង ដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកវិធីល្អបំផុតក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះ។ 

  

តើវាមានប្រយោជន៍ជាងក្នុងការកាន់លុយ ឬផ្ញើវាក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេ? 

មានចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវពិចារណាមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត 

តើអ្នកត្រូវការលុយទេ? ប្រសិនបើត្រូវការ អីចឹងមានតែត្រូវផ្ញើវា។ 

តើអ្នកមានលុយប៉ុន្មាន? ប្រសិនបើតិចជាង 1,000 ដុល្លារ រក្សាវានឹងខ្លួនសិន ឬចំណាយវាលើទំនិញ និងសេវាកម្មសំខាន់ៗ។ 

តើអត្រាប្តូរប្រាក់មានលក្ខណៈដូចម្តេច? បើល្អ អ្នកគួរតែចំណាយឬផ្ញើតាមលទ្ធភាព! 

តើអ្នកណានឹងទទួលបានមូលនិធិរបស់អ្នក ហើយតើពួកគេផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? ប្រសិនបើពួកគេផ្ញើប្រាក់ជាទៀងទាត់ (ឧ. ប្រចាំខែ) បន្ទាប់មកបន្តផ្ញើរហូតទាល់តែវាឈប់អាចធ្វើបាន ដោយសារតម្លៃនៃការផ្ញើចំនួនច្រើនក្នុងពេលតែមួយ 

  

តើអ្នកណាដែលមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច? 

មានមនុស្សដែលមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំង: 

  • អ្នកផ្ញើប្រាក់។ ប្រសិនបើសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេស ហើយអ្នកត្រូវផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស នោះអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះអ្នក។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែម ឬជួបបញ្ហាជាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ ដោយសារតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់អ្នកមានការថយចុះពេលប្តូរនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត (ដូចដែលបានកើតឡើងជាមួយប្រាក់អឺរ៉ូអំឡុងពេលមានវិបត្តិបំណុលអឺរ៉ុប)។ នេះអាចធ្វើឱ្យការផ្ញើប្រាក់កាន់តែថ្លៃសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគេពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។ 
  • គ្រួសារដែលមានកូនដែលកំពុងសិក្សានៅបរទេស ដែលពឹងផ្អែកលើការផ្ញើប្រាក់ពីផ្ទះសម្រាប់ថ្លៃសិក្សា និងថ្លៃរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ការធ្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណបរទេសអាចបង្កើនការចំណាយរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាខ្ពស់ជាដុល្លារ ឬប្រាក់អឺរ៉ូ ជាជាងប្រាក់ប៉េសូ ឬប្រាក់រូពី នៅពេលសិក្សានៅបរទេស ដែលមានន័យថាពួកគេនឹងត្រូវការប្រាក់កាន់តែច្រើនផ្ញើពីផ្ទះដើម្បីចំណាយលើថ្លៃទាំងនេះ។   

  

ទោះជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ឬអត់ ការផ្ទេរប្រាក់នឹងនៅតែជាផ្នែកសំខាន់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារជនចំណាកស្រុកជាច្រើន។ យើងសង្ឃឹមថាប្លុកនេះបានជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។