Khmer Khmer
ខែ​មិថុនា 30, 2022

ចែករំលែក

តើ​​អ្នក​មិន​ប្រាកដ​ថា​ចំណូល​របស់​អ្នក​ទៅ​ណា​ទេមែនទេ? ពិបាកក្នុងការតាមដានរាល់ការចំណាយដែលអ្នកមានមែនទេ? ការតាមដានថវិកាអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នក និងជួយអ្នកសន្សំ។ វាគឺជាការតាមដានប្រាក់ចំណូល និងការចំណាយរបស់អ្នកជាប្រចាំ។ អ្នកអាចធ្វើវាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែ។

មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចតាមដានថវិកា ហើយអ្នកអាចសាកល្បងវិធីដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ផែនការចំណូលចំណាយបែបមូលដ្ឋានស្មើសូន្យ​

ថាម៉េច?

អ្នកត្រូវផ្តល់គោលដៅណាមួយ​ ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ នេះមានន័យថា ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងត្រូវគ្នានឹងការចំណាយសរុប និងការសន្សំដែលអ្នកទុកចោល។

ជាឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូល 100 ដុល្លារ អ្នកនឹងទុក៖

 • 50 ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក
 • 20 ដុល្លារសម្រាប់គ្រឿងទេសរបស់អ្នក
 • 10 ដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងទៀតរបស់អ្នក
 • 10 ដុល្លារសម្រាប់ការសន្សំរបស់អ្នក
 • 10 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើខ្លួនឯង

នៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់គោលដៅនីមួយៗហើយ​ មិនគួរមានប្រាក់នៅសេសសល់ទៀតឡើយ។ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេហៅថា

តើវិធីនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកណា?

តើវិធីនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកណា?

តើអ្នកគួរពិចារណាអ្វីខ្លះ?

វិធីនៃការរៀបចំថវិកានេះ ទាមទារពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំផែនការ និងតាមដានប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវកត់ត្រាប្រាក់ចំណូល និងចំណាយរបស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឱ្យការតាមដាននេះមានប្រសិទ្ធភាព។

ផែនការចំណូលចំណាយបែបប្រព័ន្ធស្រោមសំបុត្រ

ថាម៉េច?

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Zero-Based Budgeting  អ្នកត្រូវដកប្រាក់ទៅក្នុងស្រោមសំបុត្រដាច់ដោយឡែក។ ស្រោមសំបុត្រនីមួយៗត្រូវបានចាត់ទុកសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗគ្នា។

ជាឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូល 100 ដុល្លារ អ្នកនឹងដកប្រាក់របស់អ្នក ហើយដាក់វានៅក្នុងស្រោមសំបុត្រដាច់ដោយឡែកដូចជា៖

 • 50 ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក
 • 20 ដុល្លារសម្រាប់គ្រឿងទេសរបស់អ្នក
 • 10 ដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងទៀតរបស់អ្នក
 • 10 ដុល្លារសម្រាប់ការសន្សំរបស់អ្នក
 • 10 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើខ្លួនឯង

តើវិធីនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកណា?

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​អាច​ចំណាយ​លើស​ពេល​ប្រើ​កាត ឬ​អ្នក​ដែល​ចូល​ចិត្ត​មើល​ឃើញ​ថា​លុយ​របស់​ពួកគេ​ទៅ​ណា។

តើអ្នកគួរពិចារណាអ្វីខ្លះ?

វិធីនៃការរៀបចំថវិកានេះគឺមិនសូវពេញនិយមទេ ដោយសារឥទ្ធិពលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលកន្លែងភាគច្រើនមិនទទួលយកសាច់ប្រាក់។ ការរៀបចំថវិកានេះគឺប្រថុយប្រថាន ព្រោះអ្នកអាចបាត់ ឬដាក់សាច់ប្រាក់ខុស។ ការប្រើតែសាច់ប្រាក់ក៏នឹងមានន័យថាអ្នកមានភស្តុតាងប្រតិបត្តិការតិចជាងមុន​ សម្រាប់ធនាគារដើម្បីពិនិត្យមើលនៅពេលអ្នកស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។

 

ផែនការចំណូលចំណាយបែប 50-30-20

ថាម៉េច?

វិធីនៃការរៀបចំថវិកានេះ កំណត់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជាបីក្រុមដោយផ្អែកលើភាគរយ៖

 • 50% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក សម្រាប់តម្រូវការ ឬការចំណាយសំខាន់ៗរបស់អ្នក
 • 30% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក / ការចំណាយមិនសំខាន់
 • 20% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកសម្រាប់ការសន្សំរបស់អ្នក

ជាឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូល 100 ដុល្លារ អ្នកនឹងបែងចែកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដូចជា:

 • 50 ដុល្លារសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក (100 ដុល្លារ x 50%)
 • 30 ដុល្លារសម្រាប់ការចង់បានរបស់អ្នក (100 ដុល្លារ x 30%)
 • 20 ដុល្លារសម្រាប់ការសន្សំរបស់អ្នក (100 ដុល្លារ x 20%)

តើវិធីនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកណា?

សម្រាប់មនុស្សដែលចូលចិត្តសន្សំនិងរៀបចំថវិការបស់ពួកគេតាមបែបសាមញ្ញ ប៉ុន្តែនៅតែតាមដានប្រាក់របស់ពួកគេទៅជាប្រភេទនីមួយៗ

តើអ្នកគួរពិចារណាអ្វីខ្លះ?

តែជាមួយវិធីនៃការរៀបចំថវិកានេះ អ្នកអាចពិបាកនឹងតាមដានការចំណាយរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រភេទនីមួយៗ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្រោមតម្រូវការរបស់អ្នក អ្នកអាចចំណាយលើគ្រឿងទេសច្រើន ប៉ុន្តែមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈទេ។ អ្នក​គួរ​ពិចារណា​ ឬ​ប៉ាន់​ស្មាន​លើស​ពី​ការ​ចំណាយ​របស់​អ្នក ដើម្បីបម្រុង​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ដែល​មិន​បាន​រំពឹង​ទុក។

ផែនការចំណូលចំណាយបែប

ថាម៉េច?

ការរៀបចំថវិកានេះ តម្រូវឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យសមតុល្យធនាគាររបស់អ្នក និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាមាននៅសល់ឬមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទូទាត់តាមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។ នេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទាំងស្រុងនៃ​ Zero-Based Budgeting ឬ Envelope System ពីព្រោះអ្នកមិនកំណត់ប្រាក់របស់អ្នកទៅកាន់ប្រភេទណាមួយឡើយ។

ជាឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន 100 ដុល្លារនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក ហើយអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងមាន 80 ដុល្លារសម្រាប់ការទូទាត់នៅចុងខែនោះ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានយ៉ាងហោចណាស់ 80 នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅថ្ងៃនោះ។ អ្នកអាចចំណាយលើចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ ដរាបណាអ្នកមានប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការនៅថ្ងៃទូទាត់។

តើវិធីនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកណា?

សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​ប្រហែល​ជា​មិន​សូវមាន​ពេល​វេលា​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ចំណូល និង​ចំណាយ​របស់​ពួក​គេ​ឲ្យ​បាន​ដិត​ដល់។

តើអ្នកគួរពិចារណាអ្វីខ្លះ?

វិធី​នៃ​ការ​ចំណាយ​ថវិកា​នេះ​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ចំណាយ​លើស។ យើងណែនាំឱ្យមាន ‘ប្រាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់’ ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលអ្នកពិតជាត្រូវការវា។

នោះគ្រាន់តែជាវិធី 4 យ៉ាងដែលអ្នកអាចតាមដានថវិការបស់អ្នក។ SaverAsia ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ដោយបង្កើតកម្មវិធីគណនាថវិកាដោយឥតគិតថ្លៃ និងងាយស្រួលប្រើ ទាំងតាមរយៈកម្មវិធី SaverAsia ឬគេហទំព័ររបស់យើង។ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​មិន​សាកល្បង​វិធី​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វិធីខាងលើ ​ដោយ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​គណនា​ថវិកា​របស់​យើង​ដើម្បី​សន្សំ​ពេល​វេលា​និង​ប្រាក់​ថ្ងៃ​នេះ?

រីករាយក្នុងការសន្សំប្រាក់!

និពន្ធដោយ Malorie Anne Manaois

ថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022