Khmer Khmer

HLB

HLB គឺជាធនាគារម៉ាឡេស៊ីដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។

HLB គឺជាធនាគារម៉ាឡេស៊ីដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ ក្នុងចំណោមសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់និងផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្លួនរួមមានសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមទូរគមនាគមន៍មហាវិថីវេសស្ទឺននិងសេវាប្តូរប្រាក់។ សេវាកម្មទាំងនេះអាចរកបានទាំងតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងទីតាំងជាក់ស្តែងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

AUD