Khmer Khmer

State Bank of India

ធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មពហុវិស័យសាធារណៈវិស័យសាធារណៈនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឥណ្ឌា។

ធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មពហុវិស័យសាធារណៈវិស័យសាធារណៈនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឥណ្ឌា។ ធនាគាររដ្ឋឥណ្ឌាផ្តល់នូវឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈធនាគារមួយទៅបណ្តាញប្រតិបត្តិការធនាគារ។

AUD