Burmese Burmese

Krungthai Bank

Krungthai Bank သည် ငွေကြေး၀န်ဆောင်မှုများစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Krungthai Bank သည် ငွေကြေး၀န်ဆောင်မှုများစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Krungsri ဘဏ်သည် ပြည်ပတွင်အခြေချနေသော ထိုင်းနိုင်ငံသားများ အိမ်သို့ငွေပို့ရန်လွယ်ကူစေသည်။ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဘဏ်ခွဲအားလုံးတွင် လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပေသည်။ ဤ၀န်ဆောင်မှုက နိုင်ငံတကာငွေကြေး ၁၅၀ ကျော်ကို ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

AUD